×

Om de App te installeren op uw iPhone/iPad druk en vervolgens Voeg toe op Hoofdscherm.

Een kort filmpje over de museum.

Met twee " Samen Uit " busjes terug in de geschiedenis

Wist u dat er zo'n kleine 200 jaar geleden al iets gedaan werd aan sociale werkvoorziening ? In de provincie Drente ligt het plaatsje Frederiksoord. Daar is het allemaal begonnen c.q. opgestart in 1818. Johannes van den Bosch was de stichter van de vrije koloniën van de Weldadigheid. Hij kocht een groot stuk land, plaatste er allemaal dezelfde soort huisjes en haalde armlastige gezinnen uit heel het land naar Frederiksoord, bood hen een ingericht huisje en een stuk land aan en stak ze bovendien geheel in nieuwe kleding.

Aandachtig luisteren naar de mooie verhalen over Johannes van den Bosch

Alle huisjes waren identiek, stonden allemaal even ver van elkaar en hadden allemaal een even groot stuk land tot hun beschikking. De verzorgingsstaat was geboren. Binnen zeer korte tijd had de stichting 21.000 leden die allemaal 5 cent per maand spaarden. De rentmeester zorgde dat het geld bij de stichting kwam en als men 1.700 gulden bijeen had gespaard kon er een gezin naar de proefkolonie komen. Altijd waren dat arme mensen, mensen die geen onderkomen hadden en ook geen werk hadden. Veel van de nabestaanden van deze arme sloebers wonen nog in Frederiksoord, allemaal redelijk tot zeer welgesteld inmiddels. Na een welkomskoffie met kruidenkoek werd in het museum de geschiedenis van het ontstaan keurig uit de doeken gedaan. Na de rondleiding nog een lekkere lunch en daarna weer op naar huis Alle medereizigers waren erg tevreden over dit historisch getint uitstapje, weer veel opgestoken en geleerd over de proefkolonie Frederiksoord.

Had u er graag bij willen zijn? Kijk naar het aanbod.