×

Om de App te installeren op uw iPhone/iPad druk en vervolgens Voeg toe op Hoofdscherm.

 • Wat houdt het lidmaatschap van De Ledenservice van Carintreggeland in?
  De Ledenservice is een onderdeel van Carintreggeland. Het lidmaatschap is per huishouden en geeft korting op diensten en producten bij voordeelpartners van De Ledenservice van Carintreggeland.
 • Wie kan lid worden van De Ledenservice van Carintreggeland?
  Iedereen boven de 18 jaar die in Nederland woont.
 • Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar?
  Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt ieder jaar automatisch met 1 kalenderjaar verlengd. Indien je na 1 oktober van enig jaar lid wordt dan ben je tot 1 januari van het daarop volgende jaar gratis lid.
 • Voordeel
  Alle vermelde prijzen en/of kortingspercentages zijn onder voorbehoud. Je dient vooraf de ledenpas te tonen om gebruik te maken van de korting en- of producten, achteraf kan geen korting worden verleend. In geval van verlenging wordt de ledenpas automatisch vernieuwd in je account naar het nieuwe kalenderjaar. 
 • Betaling contributie
  De contributie van € 23,50 per kalenderjaar wordt eind februari geïncasseerd
 • Wat gebeurt er als de contributie te laat wordt betaald?
  Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijg je van ons de gelegenheid om binnen 14 dagen na verzending van de betalingsherinnering alsnog te betalen. Als daarna nog niet is betaald ontvangt je van ons een aanmaning.
  Als na 14 dagen na verzending van de aanmaning nog steeds geen betaling is ontvangen dan mogen wij rente berekenen en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 • Wijziging contributie en/of voorwaarden
  De contributie en/of voorwaarden van De Ledenservice van Carintreggeland kunnen jaarlijks per 1 januari worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 november van het lopende jaar gepubliceerd via www.carintreggeland.nl/ledenservice
 • Wanneer kan ik het lidmaatschap beëindigen?
  De beëindiging moet vóór 31 december van het lopende jaar ontvangen zijn. Bij beëindiging na 31 december zal het lidmaatschap voor 1 kalenderjaar verlengd worden.
 • Hoe kan het lidmaatschap worden beëindigd?
  Het lidmaatschap kan beëindigd worden via de website. Of per mail: leden@carintreggeland.nl. De beëindiging moet 31 december van het lopende jaar ontvangen zijn. Bij beëindiging na 31 december zal het lidmaatschap voor 1 kalenderjaar verlengd worden.
 • Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd?
  Bij opzegging blijft het lidmaatschap van kracht tot het einde van het lopende kalenderjaar. De (eventuele) aan het lidmaatschap gekoppelde collectiviteitskorting bij de zorgverzekeraars komt te vervallen per 1 januari van het opvolgende jaar.
 • Kan De Ledenservice van Carintreggeland het lidmaatschap beëindigen?
  Ja, indien er niet is voldaan aan de betalingsvoorwaarden. De Ledenservice van Carintreggeland brengt het lid schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het lidmaatschap onder opgave van reden en met vermelding van de datum van beëindiging.
 • Wat gebeurt er als De Ledenservice van Carintreggeland het lidmaatschap beëindigd?
  De (eventueel) aan het lidmaatschap gekoppelde collectiviteitskorting bij een zorgverzekeraar komt te vervallen per 1 januari van het opvolgende jaar.
 • Aansprakelijkheid
  De Voordeelpartners kennen een eigen beroepsaansprakelijkheid. De Ledenservice van Carintreggeland is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze werkzaamheden en / of activiteiten.
 • Hoe gaat De Ledenservice van Carintreggeland met persoonlijke gegevens om?
  De Ledenservice van Carintreggeland gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens en heeft de wijze waarop dit gebeurt vastgelegd in een privacyreglement dat je kunt vinden op onze website https://www.carintreggeland.nl/Carintreggeland/Over-Carintreggeland/Privacy