×

Om de App te installeren op uw iPhone/iPad druk en vervolgens Voeg toe op Hoofdscherm.

Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder. Mantelzorg is onbetaald Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Tips voor mantelzorgers

Hier vind je een overzicht van verschillende gratis online cursussen van diverse organisaties. Bij sommige van deze cursussen krijg je na afronding een certificaat.

MantelzorgNL

Mantelzorgondersteuning

Je kunt alleen maar goed voor anderen zorgen, als je goed voor jezelf zorgt. Dan is het goed dat je als mantelzorger altijd een beroep kan doen op de mantelzorgondersteuning van een welzijnsorganisatie bij jouw in de buurt. Door bijvoorbeeld maandelijks te ontspannen in het MantelzorgCafé met andere mantelzorgers en ervaringen te delen en van elkaar te leren. Of door te regelen dat er iemand is met wie je de zorg voor je naaste kan delen, zodat je zelf kunt ontspannen, al is het maar af en toe. Zorgen voor een (chronisch) ziek familielid, vriend of goede buur is vaak vanzelfsprekend. Maar als de zorg langdurig of intensief is, kan dit tot overbelasting leiden. Ondersteuning is dan gewenst en jouw welzijinsorganisatie biedt ook die ondersteuning. Soms praktisch, maar ook met cursussen en informatie.

Carintreggeland en Mantelzorg

Betrokkenheid van naasten is belangrijk. Samen met onze medewerkers ondersteunen we de cliënt. Dat draagt bij aan waardevol leven. We hebben in de zorg veel aandacht voor de samenwerking met mantelzorgers. Zo kunnen we het ‘gewone’ leven van de cliënt door laten gaan ondanks eventuele beperkingen. We kijken wat iemand zelf kan, waar hulp van mantelzorgers bij mogelijk is, welke hulpmiddelen er zijn en wat wij als professionele zorgverleners doen. Dit is de rode draad in onze ondersteuning. Voor cliënten die geen mantelzorgers om zich heen hebben proberen we door de inzet van vrijwilligers hun netwerk te vergroten.

Heb je vragen over De Ledenservice?
We helpen je graag verder!

Mijn gegevens

Mijn vraag is